Planning


Eerst zal de aanhechting van de gevel plaatsvinden. Dit gebeurt van buitenaf. 


In een later stadium worden de dakkapellen aan voor- en achterzijde vernieuwd. Deze werkzaamheden kunnen grotendeels worden uitgevoerd van buitenaf, maar aftimmeren moet van binnenuit. Daarvoor moeten wij in uw woning. Ook wordt het glas en waar nodig de kozijnen in uw woning vervangen.


In het derde en laatste stadium vinden werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning plaats: isolatie van de bergingen en het (verder) aanbrengen van de mechanische ventilatie. 


Per woning is de aanpak verschillend. Daarom levert bouwbedrijf Ooijevaar elk huishouden een persoonlijke dagkalender aan. 

Heeft u vragen? Neem contact op met ons.