Huuraanpassing

De renovatie van de Plantsoenen heeft tot gevolg dat uw woonlasten gaan wijzigen. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij. 


- Huurprijs: de energiebesparende maatregelen, kwaliteits- en comfortverbetering van uw woning leidt tot een verhoging van uw huurprijs.

- Stookkosten: de isolerende maatregelen leiden tot een aanzienlijk lager energieverbruik en dus lagere stookkosten. 

- Er is een eenmalige onkostenvergoeding afgesproken van € 625,- Bij Sociaal Plan leest u hierover meer. 


De nieuwe huurprijs gaat in nadat de woning is opgeleverd door de aannemer. U ontvangt daar nog een brief over, als het zover is. 


De onkostenvergoeding wordt na oplevering van uw woning aan u overgemaakt

ZVH heeft de Woonbond gevraagd om uit te rekenen welke besparing op het energiegebruik worden verwacht bij de voorgenomen energiebesparende maatregelen. 


Het exacte huidige gasgebruik is voor ZVH en de Woonbond niet toegankelijk omdat die gegevens privacygevoelige informatie bevatten. Daarom is het huidige gasgebruik overgenomen uit de open data van Liander. Wij hebben geen gespecificeerde opgave gekregen. 


Op basis van de huidige energiekwaliteit is het gasgebruik verdeeld over de verschillende type woningen. Door persoonlijke voorkeuren en levensstijl komen individueel grote verschillen voor in gasgebruik. Een bewoner die nu een hoger dan het gemiddelde gebruik heeft, zal meer besparen. Omgekeerd zal iemand met een lager dan het gemiddelde gebruik, minder besparen.

Zowel de BC als de Woonbond zijn akkoord het met voorstel van ZVH:
Woonlasten per maand

na renovatie (€)

Warmtelastenbesparing

-25,95

Extra kosten elektra (MV)

1,50

Gecorrigeerde besparing

-24,48

Huurverhoging

23,00

Besparing

-1,48