Sociaal Plan


Het sociaal plan is de regeling van rechten en plichten van huurders en ZVH bij de renovatie. In het sociaal plan voor De Plantsoenen staat op welke voorzieningen u mag rekenen, wat de onkostenvergoeding is en wat de gemiddelde huurverhoging is in combinatie met de verwachte warmtelastenbesparing.


Het sociaal plan voor de Plantsoenen komt voort uit de overleggen tussen de Bewonerscommissie (BC) en de Woonbond en ZVH. ZVH begrijpt dat de renovatie voor u ingrijpend is. Tijdens diverse vergaderingen zijn gezamenlijk goede afspraken gemaakt. Het sociaal plan is bekend gemaakt op 25 juni 2018, tijdens de bewonersavond. 


Heeft u hulp nodig tijdens de renovatiewerkzaamheden?

Of komt u in aanmerking voor een logeerwoning? Eén van de bewonersbegeleiders van ZVH komt bij u op huisbezoek. Uw hulpvraag kunt u bij haar aangeven. 

ZVH begrijpt dat de renovatie van uw woning wel gevolgen heeft voor u als bewoner. Daarom bedacht de BC met De Woonbond een aantal voorzieningen, die de overlast voor u compenseren. Zie hiernaast.


Met bouwbedrijf Ooijevaar is afgesproken dat de werkzaamheden niet in één keer in 11 dagen wordt uitgevoerd. In plaats daarvan worden de werkzaamheden gespreid. Eerst vindt de aanhechting van de gevel plaats. Daarna wordt de berging geïsoleerd en de ramen vervangen. Na een rustperiode wordt het dak geïsoleerd en de dakkapel vervangen. Dan wordt ook de mechanische installatie aangesloten.

 • Een rustwoning om te ontsnappen aan de bouwwerkzaamheden
 • Twee logeerwoningen; voor mensen die dat echt nodig hebben
 • Gedragscode aannemer
 • Dagkalender per woning
 • Stucloper op looppaden in de woning
 • Stofafscheidingen
 • Kacheltjes (voor wie even zonder raam zit in koude periode) 
 • Tijdelijke opslag van huisraad in afgesloten containers
 • Opruimdagen en vuilcontainers voor afvoeren van oude huisraad
 • Stofvrij opleveren van afgeronde werkruimte 
 • Schadeprotocol 

Ook is er met ZVH een onkostenvergoeding afgesproken. Die moet compenseren dat u hinder, schade en verlies ondervindt aan o.a. tuin en planten, onbruikbaar worden van raambekleding (door andere ramen en andere dakkapellen), het afschilderen van de ventilatiekoof en de bergingsisolatie. Dit bedrag is vastgesteld op € 625,- per woning aan de Plantsoenen.


De renovatie van de Plantsoenen heeft net alleen tot gevolg dat er veel verandert in en om uw woning.

Ook uw woonlasten zullen wijzigen.Neem contact met ons op